Vad gör du helst i Egypten?

Efter att du röstat så lägg pekaren på alternativen under diagrammet för att se de olika alternativen.